Eesmärk: omandada oskused meeskondliku tööanalüüsi läbiviimiseks ning töö- ja infokorralduse parendamiseks.

Sihtgrupp: tipp- ja keskastmejuhid, koolide juhtivtöötajad (direktor, arendusjuht, õppealajuhataja), töö- ja infokorralduse eest vastutavad personalitöötajad ja spetsialistid, jt soovijad.

Tulemus: Osalejad omandavad tööanalüüsis osalemise ning selle juhtimise-koordineerimise alased oskused, mis võimaldavad tulevikus iseseisvalt neid läbi viia.

Sisu:

  • Töö- ja infokorralduse parendamine kui kvaliteeditöö.
  • Tööanalüüsi meetodid: vaatlus, individuaalne ja grupi tööaja-peegeldus; küsimustik ja intervjuu; tagasivaateline ja edasivaateline meetod; tööanalüüs grupitöös.
  • Tööpaiga infovoo juhtimine.
  • Telefoniinfo juhtimine ja parendamine.
  • Analüüsi aluse läbitöötamine. Tutvumine analüüsivormidega. Meeskondlik tööanalüüs, praktiline töö.
  • Protseduuride koostamise erinevad variandid. Ühe protseduuri loomise harjutamine.
  • Kokkuvõte päevast.

Osalejad saavad materjalid ka elektroonilisel kujul: ametijuhendite alused, protseduuride näidised.

Õppekeel: eesti või vene keel

Tulemus: koolituse läbinule antakse vastav tunnistus.

Koolitaja: kõrgharidusega ning kogemusega valdkonnaspetsialist

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit