fbpx

Praktilise kursuse eesmärgiks on omandada oskused meeskondliku tööanalüüsi läbiviimiseks ning töö- ja infokorralduse parendamiseks.

Sihtgrupp: tipp- ja keskastmejuhid, koolide juhtivtöötajad (direktor, arendusjuht, õppealajuhataja), töö- ja infokorralduse eest vastutavad personalitöötajad ja spetsialistid, jt soovijad.

Osalejad omandavad tööanalüüsis osalemise ning selle juhtimise-koordineerimise alased oskused, mis võimaldavad tulevikus iseseisvalt neid läbi viia.

Kursuse sisu:

  • Töö- ja infokorralduse parendamine kui kvaliteeditöö.
  • Tööanalüüsi meetodid: vaatlus, individuaalne ja grupi tööaja-peegeldus; küsimustik ja intervjuu; tagasivaateline ja edasivaateline meetod; tööanalüüs grupitöös.
  • Tööpaiga infovoo juhtimine.
  • Telefoniinfo juhtimine ja parendamine.
  • Analüüsi aluse läbitöötamine. Tutvumine analüüsivormidega. Meeskondlik tööanalüüs, praktiline töö.
  • Protseduuride koostamise erinevad variandid. Ühe protseduuri loomise harjutamine.
  • Kokkuvõte päevast.

Osalejad saavad materjalid ka elektroonilisel kujul: ametijuhendite alused, protseduuride näidised.

Registreerimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
Telefon: 335 2137; 335 2707
E-post: info@kvkoolitus.ee